POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Makan – Karol Kucharczyk  w Warszawie 01-991 Warszawa ul. Heroldów 21H m. 28, posiadający NIP 7731620815 oraz REGON 590519104 oraz Makan Sp. z o.o. w Warszawie 01-991 Warszawa ul. Heroldów 21H m. 28, posiadający NIP 1182137170 oraz REGON 366445394

CO TO JEST RODO? JAKI JEST CEL?

RODO (Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi. Jego celem jest ochrona dotyczących Ciebie informacji, nie zablokowanie przepływu danych osobowych.

Dane te są potrzebne byśmy mogli obsłużyć świadczoną dla Ciebie usługę. Dzięki RODO będziesz mieć kontrolę nad tym kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Są to wszystkie informacje, które pozwolą zidentyfikować osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, finansowe, niefinansowe, wizerunek).

CO TO JEST PRZETWARZANIE DANYCH?

Z tym pojęciem spotykamy się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko co dzieje się z informacjami na Twój temat od ich zebrania po przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie).

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA DANYCH?

Twoje dane będą przetwarzane na taki czas jaki zechcą Państwo korzystać z usług turystycznych naszej firmy.

KTO PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE RODO?

–                     osoby fizyczne,

–                     osoby fizyczne porowadzące działalność gospodarczą,

–                     osoby powiązane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

JAKIE OBOWIĄZKI BĘDZIE MIEĆ FIRMA PO WDROŻENIU?

–                     powiadomienie o administratorze danych,

–                     powiadomienie o celach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych,

–                     prawach, które przysługują klientom w związku z przetwarzaniem danych.

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

–                     realizacji  usług turystycznych,

–                     prowadzenia działań  marketingowych,

–                     ubezpieczeniowych,

–                     rozpatrywanie wniosków.   

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

INFORMUJEMY, ŻE MA PANI/PAN PRAWO:

–                     uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych klienta,

–                     cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny,

–                     uzyskania informacji skąd dane klienta znalazły się w posiadaniu Makan – Karol Kucharczyk oraz Makan Sp. z o.o. (jeżeli klient ich nie przekazał samodzielnie),

–                     żądać od Makan – Karol Kucharczyk oraz Makan Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

–                     sprostować dane osobowe,

–                     żądać usunięcia danych osobowych,

–                     wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Makan – Karol Kucharczyk oraz Makan Sp. z o.o.,

–                     żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy: karol.kucharczyk@makan.com.pl lub pisemnie na adres: Makan – Karol Kucharczyk 01-991 Warszawa ul. Heroldów 21H m. 28 lub Makan Sp. z o.o. 01-991 Warszawa ul. Heroldów 21H m. 28.

Jednocześnie informujemy, że RODO wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pełną treść RODO znajdziecie Państwo na stronie „www” Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.